Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Jaunolaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts

Pasūtītājs: SIA “Zeiferti”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Liana Ūrbane