Komanda

Gatis Deņisovs

Valdes loceklis

gatis@baltsunmelns.lv

+371 26118682

Māris Alsiņš

Būvinženieris

maris@baltsunmelns.lv

+371 29460991

Andris Bardulis

Būvinženieris, sert. nr. 20-7167

andris@baltsunmelns.lv

+371 26378967

Guntis Kārkliņš

Arhitekts, sert. nr. 1-00790

guntis@baltsunmelns.lv

+371 29109518

Dace Skrastiņa

Ekonomiste / grāmatvede

dace@baltsunmelns.lv

+371 29535504

Ģirts Lagzdiņš

Būvtehniķis

girts@baltsunmelns.lv

+371 26441727

Kaspars Veide

Konstruktora palīgs

kaspars@baltsunmelns.lv

+371 28378892

Raivis Pūķis

Būvtehniķis

raivis@baltsunmelns.lv

+371 28671506

Solvita Ūdriņa

Arhitekta palīgs

solvita@baltsunmelns.lv

Daiga Poriņa

Būvinženieris

daiga@baltsunmelns.lv

+371 26017341

Egons Adelčs

Arhitekta palīgs

egons@baltsunmelns.lv

+371 27738202

Zigurds Jansons

Būvtehniķis, projektu vadītājs

zigurds@baltsunmelns.lv

+371 29199441

Vera Baumane

Būvtehniķe

vera@baltsunmelns.lv

Edvīns Rodziks

Energoauditors

Aldis Jurķis

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana; Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze

+371 29241831

Līga Brūkle

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas

+371 26544248

Ija Rudzīte

Arhitekte

Rekvizīti

SIA “BALTS UN MELNS”,

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

A/S Swedbank, kods: HABALV22;

Reģ. nr.: 40003659614

konts: LV04HABA0551006238985

Sociālie tīkli

BALTS UN MELNS biroji

Karte

BALTS UN MELNS biroji

Rīga, Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

Grobiņas, Bārtas iela 15, Grobiņa, LV-3430

Uzņēmums SIA “BALTS UN MELNS” ir saņēmis līdzfinansējumu savu procesu digitalizācijai, kas ļāvis iegādāties programmatūru un veicinājis produktivitāti un konkurētspēju.

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

 “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju. Projekta nosaukums: “Specializētās programmatūras licenču iegāde”

Līguma Nr. 17.2-5-L-2024/82