Komanda

Gatis Deņisovs

Valdes loceklis

gatis@baltsunmelns.lv

+371 26118682

Māris Alsiņš

Būvinženieris

maris@baltsunmelns.lv

+371 29460991

Andris Bardulis

Būvinženieris, sert. nr. 20-7167

andris@baltsunmelns.lv

+371 26378967

Guntis Kārkliņš

Arhitekts, sert. nr. 1-00790

guntis@baltsunmelns.lv

+371 29109518

Dace Skrastiņa

Ekonomiste / grāmatvede

dace@baltsunmelns.lv

+371 29535504

Ija Rudzīte

Sertificēta arhitekte,
sert. nr. 1-00409

Ģirts Lagzdiņš

Būvtehniķis

girts@baltsunmelns.lv

+371 26441727

Vera Baumane

Būvtehniķe

vera@baltsunmelns.lv

Daiga Poriņa

Būvinženieris

daiga@baltsunmelns.lv

+371 26017341

Solvita Ūdriņa

Arhitekta palīgs

solvita@baltsunmelns.lv

Uldis Linkovskis

Būvtehniķis

uldis@baltsunmelns.lv

+371 26667660

Liāna Urbāne

Arhitekta palīgs

liana@baltsunmelns.lv

Edvīns Rodziks

Sertificēts energoauditors

sert.nr. EA2-0094

Mareks Smans

Elektroietaišu projektēšana

sert.Nr. 3-01800

Egils Ziediņš

Arhitekta asistents

egils@baltsunmelns.lv

Aldis Jurķis

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana; Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze

Sert.: 3-00231; 6-00122;

29241831

Līga Brūkle

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas

sert. nr. 3-01922

26544248

Kaspars Veide

konstruktora palīgs

kaspars@baltsunmelns.lv

28378892

Rekvizīti

SIA “BALTS UN MELNS”,

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

A/S Swedbank, kods: HABALV22;

Reģ. nr.: 40003659614

konts: LV04HABA0551006238985

Sociālie tīkli

BALTS UN MELNS birojs

Karte