Sociālā nama fasādes vienkāršota atjaunošana (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Sociālā nama fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Zeiferta iela 8, Olaine

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa