Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Viršu iela 1a, Liepāja

Pasūtītājs: DzĪB “Viršu 1a”

Arhitekti: Kristīne Zīverte un Guntis Kārkliņš

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš