Viesnīcas rekonstrukcija (Liepupes pagasts)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Viesnīcas rekonstrukcija

Adrese: “Klintskalni 1”, Liepupes pagasts

Pasūtītājs: SIA “KLIN-ROCK”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš