Viesnīcas rekonstrukcija

Detaļas:

Viesnīcas rekonstrukcija

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: SIA “KLIN-ROCK”

Būves adrese: “Klintskalni 1”, Liepupes pagasts