Viesnīcas ēka Lielā iela 11, Liepāja

Detaļas:

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Būves adrese: Lielā iela 11, Liepāja