Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Veselības iela 7, Olaine

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Liana Ūrbane

Būvtehniķis: Uldis Linkovskis