Veselības iela 7, Olaine

Detaļas:

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Arhitekta palīgs: LIANA ŪRBANE

Būvtehniķis: ULDIS LINKOVSKIS

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Būves adrese: Veselības iela 7, Olaine