Piejūras brīvdabas muzeja ēka (Ventspils)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Piejūras brīvdabas muzeja ēka

Adrese: Riņķa iela 2, Ventspils

Objekta realizācija: 2023. gads

Kur vēsture satiekas ar mūsdienām – Piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvniecības process ir noslēdzies!

Esam veiksmīgi noslēguši vērienīgo multifunkcionālās Piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvniecības procesu Ventspilī! Ēkas nodošana ekspluatācijā plānota jau 2024. gada pavasarī!

Jaunajā muzeja ēkā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Kurzemes piekrastes iedzīvotāju ikdienu modernā vidē. Ekspozīciju papildina desmitiem tūkstoši vēsturisku priekšmetu, kā arī informatīvais stends ar vizuālu, interaktīvu un audiālu informāciju par muzeja vēsturi un ekspozīcijas saturu vairākās valodās, tostarp latviešu, angļu, igauņu un lietuviešu valodā. Informatīvais stends ir īpaši radīts personām ar funkcionāliem traucējumiem, turklāt tajā ir iebūvēta arī reljefa karte ar norādēm Braila rakstā.

Ventspils vēsturi tagad papildina moderns pieskāriens. Ieplāno laiku, lai to iepazītu klātienē!