Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Ventas iela 6, Liepāja

Pasūtītājs: SIA “LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Solvita Udriņa