Biroja ēkas “VEF” tehniskā apsekošana (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Biroja ēkas “VEF” tehniskā apsekošana

Adrese: Brīvības gatve 214, Rīga

Darba uzdevuma mērķis: Tehniskā apsekošana jāveic atbilstoši LBN 405-15 prasībām. Tehniskās apsekošanas uzdevuma apjoms: pārbaudīt , sagatavot un iesniegt atzinumu, novērtējumā noradot precīzas defektu, trūkumu, bojājumu un nepilnību atrašanās vietas (t.sk., salīdzinot ar projekta dokumentāciju), apjomu un iespējamās novēršanas indikatīvas izmaksas, kā arī rekomendējamos novēršanas termiņus šādām ēkas sastāvdaļām, elementiem un sistēmām, sniegt priekšlikumus par nepieciešamām sistēmu modernizācijām.