Vecticībnieku iela 6, Līvāni

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Arhitekta palīgs: SOLVITA ŪDRIŅA

Pasūtītājs: SIA “Līvānu siltums”

Būves adrese: Vecticībnieku iela 6, Līvāni