Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Līvāni)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Vecticībnieku iela 6, Līvāni

Pasūtītājs: SIA “Līvānu siltums”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Solvita Ūdriņa