Valkas ielā 1, Strenči, Strenču novads

Detaļas:

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 10.nodaļas un “Reinberga mājas” fasāžu un iekšējo inženiertīklu pārbūve.

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

Būves adrese: Valkas ielā 1, Strenči, Strenču novads