Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Cēsis)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Vaives iela 4, Cēsis

Pasūtītājs: SIA “INVESCO”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Tehniskā apsekošana: Māris Alsiņš