Vaives iela 4, Cēsis

Detaļas:

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Tehniskā apsekošana: Māris Alsiņš

Pasūtītājs: SIA “INVESCO”

Būves adrese: Vaives iela 4, Cēsis

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Tehniskā apsekošana: Māris Alsiņš

Pasūtītājs: SIA “INVESCO”

Būves adrese: Vaives iela 4, Cēsis