“Usma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads

Detaļas:

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Būves adrese: “Usma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads

Ražošanas ceha ēkas tehniskā apsekošana veikta, lai sagatavotu informāciju un izejas datus ēkas pārbūves būvprojektam. Ēkas tehniskā apsekošana veikta 2020.gada decembrī.

Tehniskie dati: ēkas kopējā platība – 10432m2, būvtilpums – 87583m3, stāvu skaits – 1.

Tehniskās apsekošanas ietvaros veikta ēkas un tās nesošo konstruktīvo elementu detalizēta apsekošana, veicot ēkas pamatu atsegumus un to uzmērījumus, kā arī ēkas virszemes daļas saliekamā dzelzsbetona elementu, kā kolonnas, rīģeļi, jumta kopnes, jumta pārsegumu paneļi, detalizēta apsekošana un izpēte ar negraujošām un graujošām metodēm.

Veiktas saliekamo dzelzsbetona elementu betona stiprības pārbaudes ar Šmita āmuru, elementu stiegrojuma izvietojuma un diametru pārbaude ar stiegru detektoru, kā arī stiegrojumu atkaļot.

No saliekamā dzelzsbetona konstruktīvajiem elementiem, kā saliekamā dzelzsbetona kolonnām un saliekamā dzelzsbetona kopnēm, izņemti betona paraugi-cilindri un veikta to stiprības pārbaude ar laboratorisko spiedes testu metodi paraugus sagraujot.