Teatra nams “Juras varti” Karlines iela 40, Ventspili

Detaļas:

Objekts: “Teatra nama “Jūras varti” ēkas jumta apsekošana, Karlīnes iela 40, Ventspilī, LV-3610, būves kadastra apzīmējums 27000011702001.

Darba uzdevuma mērķis: Jumta defektu izpēte izvietoto ventilācijas agregātu un ventilācijas šahtu izvadu vietās.