Stacijas iela 22, Olaine_

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Būvtehniķis: ULDIS LINKOVSKIS

Pasūtītājs: AS “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”

Būves adrese: Stacijas iela 22, Olaine