Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Stacijas iela 22, Olaine

Pasūtītājs: AS “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvtehniķis: Uldis Linkovskis