Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Valmiera)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Stacijas iela 19, Valmiera

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Arhitekte: Kristīne Zīverte