Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Slimnīcas iela 13, Liepāja

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš