Būvkonstrukcijas (Ugāle)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Būvkonstrukcijas

Adrese: Skolas iela 5a, Ugāle

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīdze: Solvita Ūdriņa

Būvinženieris: Andris Bardulis

Būvinženiera palīgs: Ģirts Lagzdiņš