Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Ugāle)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Skolas iela 5, Ugāle, Ventspils novads

Pasūtītājs: SIA “Ugāles nami”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 522,4 m2, būvtilpums – 5254 m3, būves kopējā platība – 1746 m2, lietderīgā platība – 1221,5 m2) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2017. gadā.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2018. gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kā arī veikta logu, durvju un jumta seguma materiāla nomaiņa. Siltināšanas būvdarbu laikā ēkai tika veikta autoruzraudzība, nodrošinot būvdarbu izpildi atbilstoši projektam un spēkā esošajām normām.

Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, līdz ar to ēkai samazinās siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri.

Siltumizolācijas sistēma arī nodrošina esošo nesošo mājas konstrukciju aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību, kā rezultāta ēkas ilgmūžība palielinās.

Pēc fasāžu renovācijas (atjaunošanas) darbu pabeigšanas tiek uzlabots ēkas vizuālais tēls un iedzīvotāji iegūst sakārtotu apkārtējo vidi.