Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Ugāle)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Skolas iela 2, Ugāle

Pasūtītājs: SIA “VNK serviss”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš