Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Dobele)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Skolas iela 14, Dobele

Pasūtītājs: DzĪB “Skolas-14”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa