Būvkonstrukcijas (Ventava, Ventspils novads)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Būvkonstrukcijas

Adrese: Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Arhitekts: Ija Rudzīte, Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Solvita Ūdriņa