Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Valmiera)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Rūpniecības iela 42, Valmiera

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa

Arhitekta palīgs: Solvita Ūdriņa