Rūpniecības iela 42, Valmiera

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Būvinženieris: DAIGA PORIŅA

Arhitekta palīgs: SOLVITA ŪDRIŅA

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Būves adrese: Rūpniecības iela 42, Valmiera