Linarda Laicena ielā 12, Valmierā

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 12, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.