Laicena ielā 15,

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 15, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.