Ēkas pārbūve par dzīvojamo ēku (Liepāja)

Подробности:

Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve par dzīvojamo ēku (Liepāja)

Adrese: Kuģenieku iela 10/12, Liepāja

Arhitekts: «JĀ» — Arhitektu birojs JAUNROMĀNS UN ĀBELE