Multifunkcionālās ēkas jaunbūve (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Multifunkcionālās ēkas jaunbūve

Adrese: Jelgavas iela 23, Olaine

Pasūtītājs:

Jaunās ēkas apjoms ir veidots tā, lai iekļautos esošajā pilsētvidē. Ņemot vērā idejas koncepciju- ēka ir veidota ar noteiktu ritmu ēkas fasādē -izmantojot kubisma formu dažādu koka faktūru ritmu, kas atspoguļojas gan daudzfunkcionālās ēkas fasādes apdarē, gan plānotajā perspektīvā koncertzāles fasādes apdarē, kas kontrastē ar stiklotiem laukumiem. Galvenā ieeja ir plānota gaišā arhitektūras elementu kopumā – gaišas koka konstrukcijas, ar lielu nojumi , kas daļēji segta ar rūdītiem stikliem , koka konstrukcijās izveidots dekoratīvs režģogs , kas akcentē galveno ieeju un varētu kalpot mākslas instalācijas objektu izvietošanai pilsētvidē , stiklota halle –atvērta 2.-3.stāvos ar stiklotu virsgaismu. No halles tālāk ir iespēja nokļūt mākslas , mūzikas vai grāmatu pasaulē.

Apjomīgi stiklojumi ar koka konstrukcijām lieliski integerē apkārtējā ainavā un arī rada pārskatāmību tiem, kas atrodas iekštelpās, 1.stāva līmenī.

1.stāvā tiek paredzētas- gan liela halle ar ģērbtuvi (ar skapīšiem , virsdrēbju pakaramiem ) , kur vienlaicīga būs iespēja saģērbties 150 personām , blakus hallei plānotas WC , palīgtelpas, paredzēts arī lifts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkas daļā ar skatu uz ielas pusi plānota kafejnīca, kur vasaras periodā ir iespēja slēgtu telpu izveidot par daļēji atklātu telpu , atbīdot logus. Kafejnīcai ir paredzēta arī atsevišķa ieeja. 1.stāvā ir plānota akustiskā koncertzāle, kuras skatuve ir izveidota -divpusējai izmantošanai. Pasākumiem telpās uz skatuvi var raudzīties no sēdvietām iekštelpās, un otra iespēja ir vērot skatuvi no ārpuses jaukā vasaras laikā un izmantot sēdvietas plānotajā iekšpagalmā.

APDARES MATERIĀLI

Ņemot vērā idejas koncepciju- ēka ir veidota ar noteiktu ritmu ēkas fasādē -izmantojot kubisma formu dažādu koka faktūru ritmu, kas atspoguļojas gan daudzfunkcionālās ēkas fasādes apdarē, gan plānotajā perspektīvā koncertzāles fasādes apdarē, kas kontrastē ar stiklotiem laukumiem. Galvenā ieeja ir plānota gaišā arhitektūras elementu kopumā – gaišas koka konstrukcijas, ar lielu nojumi , kas daļēji segta ar rūdītiem stikliem , koka konstrukcijās izveidots dekoratīvs režģogs , kas akcentē galveno ieeju un varētu kalpot mākslas instalācijas objektu izvietošanai pilsētvidē , stiklota halle –atvērta 2.-3.stāvos ar stiklotu virsgaismu.

Galvenās apdares pamatā ir lapegles koka apdare ar koka režģogu , kas papildināti ar stiklotajām konstrukcijām koka rāmī.

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN LABIEKĀRTOJUMS

Multifinkcionālā ēka paredzēta neapbūvētā zemes gabalā, kurš atrodas starp daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem, pretī Olaines Mežaparkam. Zemes gabalu ieskauj Jelgavas ielas un Veselības iela. Galvenā ieeja vērsta pret Veselības ielu un Olaines Mežaparka, papildus gājēju ceļi paredzēti no Jelgavas ielām, kuri ved uz sekundāro ieeju ēkā.

Plānots, ka galvenā gājēju plūsma būs tieši no blakus esošām daudzdzīvokļu ēkām, tas ir no ēkas sāniem un koncertzāles puses. Lai nodrošinātu drošu gājēju plūsmu uz Jelgavas ielas paredzētas gājēju pārejas divās vietās, pie katra no gelvenajiem gājēju celiņiem, pie mazāk noslogotās Jelgavas ielas daļas, gājēju pārejas nav paredzētas, bet nodrošināti celiņi gājējiem. Gājējiem nodrošināti celiņi ar soliem, lai piekļūtu gan stāvvietām, gan ēkai.

Galvenā transporta plūsma virzīsies pa Jelgavas ielu, no kuras nodrošināta piekļuve stāvlaukumam un stāvvietām ielas malā. Tālāk auto transporta plūsma virzīsies pa Veselības ielu un atpakaļ uz Jelgavas ielas, kur izbūvētas stāvvietas.

Pie galvenās ieejas multifunkionālā ēkā paredzēts centrāls laukums ar soliņiem atpūtai, eksponātu izvietošanai, kā arī zona kafejnīcas vajadzībām. Laukums daļēji segts ar ēkas pārkari, pārējais laukums atklāts. Laukuma segums galvenokārt betona bruģakmens, kurš ieklāts dažādos virzienos un laukumos. Esošie koki saglabāti un iekļauti kopējā vīzijā. Papildus paredzēti jaunu koku un krāšņumaugu stādījumi.

Pie koncertzāles paredzēts laukums ar soliņiem un koku stādījumiem, lai to vizuāli atdalītu no stāvvietas. Laukums veidots līdzīga kā pie galvenās ieejas multifunkionalā ēkā, tas sadalīts dažāda izmēra laukumos un joslās ar dažādiem betona bruģakmens rakstiem.

Pie ēku galvenajām ieejām paredzētas velo novietnes, multifunkcionālai ēkai tās atradīsies zem pārkares.

Auto stāvvietas izvietotas gar Jelgavas ielu frontēm, stāvvietas izvietojot perpendikulari un slīpi ielas frontei. Tuvākās stāvvietas ieejām paredzēts personām ratiņkrēslos.

Papildus ielas frontes stāvvietām paredzēts stāvlaukums, kurš izvietot pretī koncertzālei. Minimālais nepieciešamais autostāvvietu skaits, ja ēkā vienlaicīgi uzturas 400 cilvēki, ir 60 stāvvietas. Minimālais nepieciešamais autostāvvietu skaits ar izbūvētu koncertzāli, vienlaikus ēkās uzturas 900 cilvēki, ir 135 stāvvietas. Stāvvietas savstarpēji atdalītas ar zaļajām zonām, kuros veidoti stādījumi, vai atrodas esoši saglabājami koki.

Laika posmā, kad koncertzāle nav izbūvēta, laukumu ieklāj ar eko bruģi, kurš pildīts ar zālāju, tādejādi laukumu iespējams izmantot lielākiem āras pasākumiem, izstādēm un citiem publiskiem āras pasākumiem.

BŪVKONSTRUKCIJAS

Būvkonstrukciju pamatā ir monolīti lentveida dzelzsbetona pamati , ar monolītām dzelzsbetona sienām un mūrētām sienām , kas siltinātas ar kokšķiedras izolāciju un apšūtas ar fasādes apdares koka brusām. Pārsegums – monolīts dzelzsbetona pārsegums.

INŽENIERRISINĀJUMI

Elektroapgāde

Paredzēt pieslēgumu pie “Sadales tīkli” tīkliem, nodrošinot ēkai nepieciešamo jaudu. Paredzeta kopēja komercuzskaite un kontrolskaitītāji katrai telpu grupai. Visi elektroenergijas skaitītāji izvietoti elektrosadales telpā. Apgaismojumu paredzēt saskaņā ar LBN un Pasūtītāja prasībām. Izstrādē ievērojot “Prasības zaļajiem publiskajiem iepirkumiem un to piemērošanas kārtība”.

Fasāžu apgaismojums paredzēts no kopējās elektrosadales, tā vadība centralizēti no VAS sistēmas.

Rezerves elektroapgādes nodrošināšanai paredzēts dīzeļģenerators, UPS vai citi atbilstoši enerģijas avoti.

Ūdensapgāde

Ūdensapgādes nodrošināšanai jāizmanto ūdens no Olaines pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Pieslēgumus veido pie Jelgavas un Veselības ielas esošā pilsētas ūdensvada. Projektētam ūdensvadam jānodrošina dzeramā ūdens ( aukstā un karstā) patēriņš. Ūdensapgādes tīklus projektē atbilstoši ēkas plānojumam un zemes gabala robežām.

Kanalizācija

Ēkas sadzīves kanalizācijas novadīšanai jāizmanto Olaines pilsētas centralizētiem kanalizācijas tīkli. Pieslēgumus veido pie Jelgavas ielas un Veselības ielas esošiem kanalizācijas tīkliem.

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli paredzēti atbilstoši ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot sadzīves kanalizācijas tīklus jāņem vērā esošo un projektēto komunikāciju novietojumus un dziļumus, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas. Sadzīves kanalizācijas sistēma paredzēta pašteces.

Lietus ūdens kanalizācija

Lietus ūdens savākšanu nodrošina lietus ūdens kanalizācijas sistēma, no jumta notekām un stāvlaukumiem. Lietus ūdens kanalizācijas tīklus pieslēdz pilsētas tīkliem uz Jelgavas un Veselības ielām.

Siltumapgāde

Ēkas apsildīšanai izmanto siltumnesēju no siltummezgla, kurš pieslēgts pilsētas siltumtīkliem. Pieslēgumus veido no Veselības un Jelgavas ielas esošajiem siltumapgādes tīkliem. Perspektīvā izbūvējot atzaru koncertzālei.

Ēkām paredzēta centrālā apkures sistēma, sildķermeņi – tērauda plākšņu radiatori vai konvektori ēkas darba un mācību telpās, kuri ir rūpnieciski ražoti un krāsoti. Publisko pasākumu telpās sildķermeņi- sildpaneļi vai siltā gaisa pūtēji. Virs publiskām ieejām ēkā paredzēti gaisa aizkari.

GAI kaloriferu siltumapgādes pieslēgums siltummezglā, ar atsevišķu sistēmu.

Ventilācija un gaisa kondicionēšana

Dažādām funkciju zonām klimata kontrolei un regulēšanai paredzēta atbilstoša klimata zona. AVK sistēmas paredzētas ar iespēju atslēgt vai regulēt, jebkuru atsevišķu tās iekārtu vai elementu. Apkalpošanai paredzētas apkalpes lūkas un atvērumi.

Elektronisko sakaru tīkli un drošības sistēmas

Paredzēti vājstrāvu risinājumi. Būvprojektā tiks risināta elektronisko sakaru sistēmas, iekšējās (ESS) un ārējās ( EST), apsardzes signalizācija ( ESS-AS), vadības un automatizācijas sistēmas ( ESS-VAS), videonovērošana ( ESS-VN), dūmu aizsardzība (ESS-DA), piekļuves kontrole (ESS-PK) ar Master key sistēmu.

Paredzēta ugunsdzēsības automātikas sistēmas ( UAS), ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas ( UATS), centralizetā izziņošanas sistēma ( ESS-CI).

Gāzes apgāde

Kafejnīcas telpu blokam paredzēts gāzes apgāde, iekšējā ( GA), ārējā (GAT)., pieslēgumu veidot pie pilsētas centralizētiem tīkliem uz Veselības ielas.

ENERGOEFEKTIVITĀTE

Ēkas norobežojošo konstrukciju projektēšanā ievērot 2019.gada 25.jūnija MK noteikumu Nr.280 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”” (turpmāk LBN002-19) prasību nodrošināšanu.

Plānotā sasniedzamā ēkas energoefektivitāte saskaņā ar LBN002-19 prasībām: „gandrīz nulles enerģijas ēka”:

Ēkas enerģijas klase „A”, jeb patēriņš apkurei nepārsniedz 45 kWh/m2;

Primārās enerģijas patēriņš nepārsniedz 95 kWh/m2;

Ēkā izbūvēta piespiedu ventilācijas sistēma ar siltā gaisa atgūšanas (rekuperācijas) funkciju ar efektivitāti vismaz 75%;

Ēkas enerģijas nodrošināšana vismaz izmantot atjaunojamo energoresursu avotu;

Nodrošināt, lai netiktu uzstādīti zemas lietderības fosīlo kurināmo apkures iekārtas;

Projektējot ēku, veikt (sagatavot) Ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātai energoefektivitātei, kas apliecina augstāk minēto prasību izpildi.

APSAIMNIEKOŠANAS UN PLĀNOTO INŽENIERTEHNISKO RESURSU PATĒRIŅA APRAKSTS

Paredzētas atkritumu šķirošanas urnas teritorijā un ēkā, lai samazinātu nešķirotu atkritumu apglabāšanas apjomu.

Ēkas būvniecībai un apdarei izvelēti ilgmūžīgi un ilgtspējīgi materiāli, ņemot vērā ēkas funkciju iekšējie apdares materiāli viegli kopjami un izturīgi. Izvelētie materiāli ir kvalitatīvi, izbūvē ievērot to montāžas un iestrādes tehnoloģiskos risinājumus. Būve paredzēta “gandrīz nulles cikla” ar zemu enerģijas patēriņu. Inženiersistēmu vadība notiek caur ēkas vadības sistēmu, tādejādi kontrolējot ēkas enerģijas patēriņu, mehānisko un elektrisko iekārtu kvalitatīvu un energoefektīvu vadību un uzraudzību. Energoefektivitātes paaugstināšanai paredzēta AVK sistēmas darbības optimizācija, apgaismojumu sistēmas darbības optimizācija, enerģijas patēriņa analīze un uzraudzība.