Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Līvāni)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Rīgas iela 128, Līvāni

Pasūtītājs: SIA “Līvānu siltums”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš