Rīgas iela 128, Līvāni

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Pasūtītājs: SIA “Līvānu siltums”

Būves adrese: Rīgas iela 128, Līvāni