Ražošanas ēkas vīzija (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Ražošanas ēkas vīzija

Adrese: Grīzupes iela 8, Liepāja

Pasūtītājs: SIA “NPK Terminālis”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš