Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Vērgales pagasts, Pāvilostas novads)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: “Ploce 15”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība

Arhitekts: Guntis Kārkliņš