Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Ozolu iela 4, Rīga

Pasūtītājs: Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Liana Ūrbane