Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Dobele)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Muldavas iela 12, Dobele

Pasūtītājs: SIA “eco.NRG”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa