Mežmalas iela 5, Liepāja

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija.

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Būvinženieris: DAIGA PORIŅA

Pasūtītājs: PSIA “LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Būves adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja