Metāla pieņemšanas noliktavas un sagatavošanas ceha būvprojekts jaunbūvei (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Metāla pieņemšanas noliktavas un sagatavošanas ceha būvprojekts jaunbūvei

Izstrādāts būvprojekts jaunbūvei, kuru pieslēgt pie esošām ēkām. Jaunbūves apbūves laukums – 1350.11 m2. Jaunbūves būvapjoms – 12758.06 m3.

Būvprojekta dokumentācijā izstrādātas daļas:
Vispārīgā daļa (UPP); Arhitektūras daļa (ceļa darbi, labiekārtojums, būvprojekta ģenerālplāns, AR risinājumi un iekārtu izvietojums, tehnoloģiskā daļa).