Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (Cēsis)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Leona Paegles iela 19a, Cēsis

Pasūtītājs: SIA “INVESCO”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Tehniskā apsekošana: Māris Alsiņš