Laicena ielā 15

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 15, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.