Kuldīgas bērnudārzs “Ābelīte” (Kuldīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Kuldīgas bērndārzs “Ābelīte”

Adrese: Ziedu iela 15, Kuldīga

Pasūtītājs: Kuldīgas pilsētas dome

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Objekta realizācija: 2010. gadā