Kuldīgas bērndārzs “Ābelīte”

Detaļas:

Kuldīgas bērndārzs “Ābelīte”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: Kuldīgas pilsētas dome

Būves adrese: Ziedu iela 15, Kuldīga