Koka konstrukciju ražotne “Superbebris”

Detaļas:

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš

Pasūtītājs: Normunds Teko

Būves adrese: “Vītoli”, Limbažu pagasts