Koka ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Grobiņa)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Koka ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: Lielā iela 58, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads

Darba uzdevuma mērkis: Noskaidrot ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un atbilstību Būvniecības likuma būtiskajam prasībām.

Dokumentācija: Tehniskās apsekošanas atzinums