Koka ēkaLielā iela 58, Grobiņa

Detaļas:

Objekts: Ēka Lielā iela 58, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430; nekustamā īpašuma kadastra nr. 64090060070001

Darba uzdevuma mērkis: Noskaidrot ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un atbilstību Būvniecības likuma būtiskajam prasībām.

Dokumentācija: Tehniskās apsekošanas atzinums