Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Klaipēdas iela 58/60, Liepāja

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Pasūtītājs: Biedrība “Sintra”