Klaipēdas iela 126, Liepāja

Detaļas:

Daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā renovācija.

Arhitekte: KRISTĪNE ZĪVERTE

Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”

Būves adrese: Klaipēdas iela 126, Liepāja