Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Klaipēdas iela 126, Liepāja

Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”

Arhitekte: Kristīne Zīverte