Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Sigulda)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Kaijas iela 6, Sigulda

Pasūtītājs: SIA “INVESCO”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Tehniskā apsekošana: Māris Alsiņš

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 1162m2, būvtilpums – 12846m3) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2012. gadā.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2014. gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva jumta pārsegums, kāpņu telpas sienas bēniņos un pagrabā, kā arī veikta logu un durvju nomaiņa. Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, vizuālais izskats un nodrošināta ēkas konstrukciju turpmāka saglabāšanās.