Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Jelgavas iela 7, Olaine, Olaines novads

Pasūtītājs: A/S “Olaines ūdens un siltums”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Liāna Urbāne