Jaunais Rīgas Teātris Lāčplēša iela 25, Rīga

Detaļas:

Tehniskā apsekošana: Normunds Tirāns, Māris Alsiņš

Uzmērījums: Vera Baumane, Uldis Linkovskis

Pasūtītājs: VAS “VNI”

Būves adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga

Teātra ēkas tehniskā apsekošana un uzmērījums veikti Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas tehniskā projekta ietvaros. Teātra ēkas (ēkas apbūves laukums – 867m2, būvtilpums – 8384m3) tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums veikts 2014.gada vasarā.

Tehniskās apsekošanas laikā veikti ēkas pamatu, starpstāvu pārsegumu un jumta konstrukciju atsegumi, veikti to uzmērījumi un izstrādāti rasējumi. Veiktas ēkas defektu fotofiksācijas un sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums ar kopsavilkumu un secinājumiem par ēkas tālāku ekspluatācijas iespēju. Veikts ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais uzmērījums, veicot paaugstinātas precizitātes mērījumus izmantojot digitālo tahimetru. Izmantojot iegūtos uzmērījumu datus izstrādāti ēkas stāvu plānu, fasāžu, pārsegumu plānu un citu konstrukciju uzmērījumu rasējumi, kā arī ēkas trīsdimensiju modeļa rasējums.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.