Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Ventspils)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Inženieru iela 89, Ventspils

Pasūtītājs: SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Daiga Poriņa