Grobiņas luterāņu baznīca (Grobiņa)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Grobiņas luterāņu baznīca

Adrese: Lielā iela 21, Grobiņa

Pasūtītājs: Grobiņas evaņģēliski luteriskā draudze

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Būvinženieris: Jēkabs Skrastiņš