Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Valmiera)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Georga Apiņa iela 18, Valmiera

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Arhitekte: Kristīne Zīverte