Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Gaujas iela 33, Rīga

Pasūtītājs: Biedrība “Gauja 33”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Liana Ūrbane