Gaujas iela 33, Rīga

Detaļas:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Arhitekta palīgs: LIANA ŪRBANE

Pasūtītājs: Biedrība “Gauja 33”

Būves adrese: Gaujas iela 33, Rīga